Умният живее с бъдещето, глупавият с миналото, а мъдрия с настоящето.
fanivladimirova.alle.bg

                                               

                                                

                                            Студио ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Основни дейности:


                                                                 Консултативно-терапевтична работа

  • Физическо и психическо насилие;
  • Зависимости: алкохол, наркотици, хазарт;
  • Справяне с промени и загуба;
  • Хронична умора, стрес;
  • Ниска самооценка;
  • Психосоматични проблеми;
  • Деца с емоционални, поведенчески и обучителни проблеми;
  • Професионално ориентиране, избор на професия;
  • Кариерно и личностно развитие по сертифицирана и стандартизирана за България методика.


Семейно консултиране - предбрачни и брачни консултации, социално -психологическа несъвместимост в двойката, сексуални проблеми, сексуална неудовлетвореност, конфликти, насилие в семейството - физическо и емоционално, ревност, отношения извън брака/двойката, развод, раздяла, проблемни отношения родители-деца;


Проблеми, свързани със заявка на клиента.


Консултиране на хора с увреден слух и техните семейства.


ОН-ЛАЙН Консултиране.

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg